> Home

Projectontwikkeling en Bouwkundig Advies

We design business and personal web sites including other things.

> Visie

Werkwoord

 

Ontwikkelen

1. (overgankelijk) iets ~: een aanwezige aanleg tot bloei brengen

De zangpedagoog helpt de stem van de leerling te ontwikkelen.

 

2. (wederkerend) zich ~ tot: geleidelijk iets worden

Hij ontwikkelt zich tot een boom van een vent.

 

3. (overgankelijk) een film ~: het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken

Hij ontwikkelde deze film zelf.

 

4. (overgankelijk) ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek

Ze hebben dat computerprogramma ontwikkeld in opdracht van Microsoft.

 

(bron: http://nl.wiktionary.org/wiki/ontwikkelen)

 

 

Iets ontwikkelen betekent letterlijk:  “Ontwerpen en uitvoeren op basis van onderzoek”. De ontwikkelaar is de onderzoeker die sturing geeft aan het proces van ontwerp en uitvoering om zodoende te proberen van een project een succes te maken.

In de projectontwikkeling is alleen ‘ontwerpen en uitvoeren’ een te nauwe omschrijving van de waardeketen. De volledige waardeketen bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: Vraagstuk, Scope, Concept, Ontwikkelen (met daarin ook de ontwerp opdracht), Realisatie (uitvoeren), Financieren, Exploitatie, Beheer en Onderhoud. Dit vraagt een integrale benadering waarin de hele waardeketen gedurende het hele proces wordt beschouwd.

 

Een tweede betekenis van ontwikkelen is: “een aanwezige aanleg tot bloei brengen”. De ‘aanwezige aanleg’ (AA) is een kritische succesfactor (nu meer dan ooit) voor het welslagen van een project. Dezelfde AA moet bovendien worden gezien als een gegeven, al is  zij niet altijd overduidelijk zichtbaar. Tijdens de onderzoeksfase is het aan de ontwikkelaar om in eerste instantie de AA in kaart te brengen en vervolgens een plan op te stellen (en continu bij te stellen) waarmee de AA tot bloei kan komen. Gerelateerd aan de waardeketen van het ontwikkelen vindt het onderzoek naar de AA met name plaats in de fases: Scope en Concept. Maar dat wil niet zeggen dat dit onderzoek daarna is afgerond, het betreft hier een continu proces gerelateerd aan de levensduur van de totale waardeketen van een project. Hiermee is ook de betekenis van ontwikkelen in de context van ‘zich ontwikkelen tot’, betekenend: geleidelijk iets worden, gedekt. Waarbij alle te nemen processtappen zoveel mogelijk dienen te stimuleren dat het project, met daarmee de eigenaren, gebruikers, belanghebbenden, zichzelf verder ontwikkeld waarbij de rol van de ontwikkelaar steeds kleiner wordt.

Het staat bij voorbaat niet vast dat de AA die in de onderzoeksfase wordt blootgelegd aansluit bij het vraagstuk waarmee het proces van de ontwikkeling is ingezet. De door de opdrachtgever/belanghebbenden gewenste waardecreatie, oftewel het tot ‘bloei brengen’ (BB), is dan realistisch gezien niet mogelijk. Nu bestaat de keuze uit het bijstellen van het vraagstuk, zodat het wel aansluit bij de geconstateerde AA, dan wel het bijstellen van de BB zijnde de wensen m.b.t. de waardecreatie.

 

> Partners
> Contact

Contactpersoon

 

Mike Schouten

mike@mnpprojecten.nl

06 55 12 06 20

 

 

Postadres

 

MNP Projecten

Postbus 73

1633 ZH Avenhorn

 

Copyright 2013. All Rights Reserved

toprapport.nl